Home   Sitemap   Mail  
HOOFDMENU SUBMENU
AANMELDEN

Aanmelden van producten voor het Keurmerk Streekproduct Westerwolde

Om voor het Keurmerk Streekproduct Westerwolde in aanmerking te komen, dienen producten aan bepaalde criteria te voldoen.
De criteria van het Streekproduct Westerwolde kunt u door deze deze link te activeren in PDF-vorm downloaden en/of afdrukken.

Aanmeldingsformulier
Wanneer u na lezing van de criteria van mening bent dat uw product c.q. producten in aanmerking zoud(en) komen voor het Keurmerk Streekproduct Westerwolde, kunt u deze aanmelden met behulp van het aanmeldingsformulier. Door deze link te activeren wordt het aanmeldingsformulier in PDF-formaat getoond en kunt u dit afdrukken. Het afgedrukte formulier dient te worden ingevuld. Verdere instructies treft u op het formulier aan.

De streek Westerwolde
Wanneer de streek Westerwolde wordt genoemd, dan wordt hieronder verstaan de streek met als geografische begrenzing:

  • de grens met Duitsland naar het zuiden tot de provinciegrens met Drente,
  • vandaar naar het noorden tot Alteveer.
  • vandaar de gemeentegrens van resp. Stadskanaal en Bellingwedde (en het
        verlengde) volgend tot de Kentesweg, Bouwteweg, Oosteinde naar Bellingwolde,
        Hoofdstraat Bellingwolde in noordelijke richting.
  • Einde Hoofdstraat naar rechts, brug over tot de grens met Duitsland.  •   Publicatie 23-02-'16