Home   Sitemap   Mail  
HOOFDMENU SUBMENU

Cookies

Cookiewet
Per 5 juni 2012 is, als onderdeel van de Telecomwet, de Cookiewet van kracht. Deze stelt eisen aan het gebruik van cookies door websites.

Er worden geen cookies gebruikt
Stichting Keurmerk Streekproduct Westerwolde maakte voor het inwerkingtreden van de Telecomwet geen gebruik van cookies. Ook na inwerkingtreding van de Cookiewet wordt er geen gebruik gemaakt van cookies door de Stichting.
Mocht de Stichting op een later moment besluiten van cookies gebruik te willen maken om hiermee de kwaliteit van haar websites verder te verbeteren, dan zal dat nadrukkelijk op deze website worden vermeld.St. Keurmerk Streekproducten Westerwolde

  Publicatie 23-02-'16